Тази информация Ви се предоставя от bg4erga.com

Име на фирма или сайт: Парк хотел Москва
Описание дейноста: Туризъм
Регион: София
Отрасъл: Туризъм и отдих
E-mail: marketing@parkhotelmoskva.net
URL на сайта: http://www.parkhotelmoskva.net
Адрес и телефон: Ул Незабравка 25, София 1113, България