Тази информация Ви се предоставя от bg4erga.com

Име на фирма или сайт: Езикова школа Абилити
Описание дейноста: Езикова школа АБИЛИТИ е специализиран център за обучение по английски, немски, италиански, испански, френски и руски език. Фирмата обучава успешно своите курсисти, като се нарежда сред най-конкурентните школи.
Успехът на школата се крие в прилагането на съвременни методики на обучение, в индивидуалния подход към всеки курсист, както и не на последно място във внимателния подбор на висококвалифицирани преподаватели.
Регион: София
Отрасъл: Услуги
E-mail: abilityschool@gmail.com
URL на сайта: http://www.abilityschool.eu
Адрес и телефон: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32,
блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
(02)953 08 87
0878 467 429